Gesarolspetsad pilsner

Det är nog inget för de grabbar som plägar släcka törsten på Josefs här i Lidköping.

Men först en liten introduktion om Gesarol, hämtad från DN’s sistasida:

Läs därefter artikeln ”Därför smutskastas fortfarande Tyst vår” i Forskning och Framsteg.

Den avhandlar bl.a. det som hände på Hökensås 1944, kopplat till titeln på detta inlägg:

https://fof.se/tidning/2012/1/artikel/darfor-smutskastas-fortfarande-tyst-var