Ur Ellen Keys sjätte tankebok 1870

”De personer hvilka aldrig ändra åsikt, deras åsigter äro stenfrukter ur hvilka intet lif kan spira”.

Foto Wikipedia

Ellen Key var på många områden långt före sin tid. Men att hon så på pricken skulle kunna karaktärisera de personer som företräder FHM, socialstyrelsen och MSB på tisdagarnas och torsdagarnas presskonferenser, det är långt över bloggarens fattningsförmåga.

Det gäller t.ex. nyttan av munskyddanvändning och smittsamhet före symtomstart.

I början av pandemin när bloggaren såg alla kineser med munskydd tyckte han att det var ett tecken på bristande kunskap. Men efter att ha lyssnat på vad den vetenskapliga expertisen har att säga är han övertygad om att munskydd minskar smittspridningen, förutsatt att det bärs av ”båda parter”.

Ellen Key skulle nog med viss tillfredsställelse ha noterat denna mognadsprocess hos den understundom aningen rigide bloggaren.