Två nya böcker om det vidriga judehatet


I två nya böcker behandlas de långa linjerna i antisemitismens historia, men också ett givet ögonblick i historien då en svensk diplomat fick kunskap om vad som försiggick i nazisternas förintelseläger. Kaj Schueler berömmer de båda böckernas författare som folkbildare.

https://www.svd.se/judehatets-vag-genom-historien–och-in-i-var-tid/i/senaste

Något som alltid måste finnas med i nazi-sammanhang: Att vara sverigedemokrat är att vara ond, alternativt lida av någon form av gravt knäppgökeri! Därom råder det ingen som helst tvekan.