Läkare som själva har drabbats av långtidscovid fattar det som våra myndigheter inte verkar fatta

Ej betalvägg: https://www.svd.se/sverige-senfardigt-kring-langtidscovid

”Långtidscovid är inte en fördröjd återhämtningsfas efter genomgången akut infektion, utan en ny sjukdomsbild som omfattar allvarlig påverkan på flera organsystem. I sjukdoms­bilden ses ofta ett fluktuerande förlopp, som ofta försämras av försök till rehabilitering. Tillståndet skiljer sig radikalt från trötthet efter infektion eller andra sviter efter mer välkända infektions­sjukdomar som influensa eller körtelfeber. Patientgruppen är också en helt annan än de som sjukhusvårdas för covid-19, som ofta är äldre och risk­grupper. De långtidssjuka är i stället yngre, tidigare friska och aktiva individer, och även barn och ungdomar drabbas. Långtidscovid är ett nytt medicinskt tillstånd som kräver forskning, utredning och behandling.”

%d bloggare gillar detta: