Lokalisera gärna det nya LSS-boendet till Lidenområdet

I dagens NLT noter jag att kommunen ämnar bygga ett nytt LSS-boende. Det framgår inte var men jag har ett bra lokaliseringsförslag: Köp den obebyggda Lidentomten av HSB/alternativt låt HSB bygga och kvarstå som fastighetsägare. Deras höghusplaner lär aldrig gå att realisera med tanke på den fina natur- och kulturmiljön alldeles invid Villa Giacominaparken.


Men ett LSS-boende därstädes borde leda till att alla blir nöjda, inte minst de som skall flytta in när det står klart.

Och givetvis bör en liten växthusdel sparas.

Att odla och se när det växer gör gott för själen, tvärtemot vad som händer när makthavare drabbas av svårartad hybris och försöker skapa Babelsliknande hus.
Den typen av storhetsvansinnepräglad ”tillväxt” betackar vi oss för