Om Antoniuseld och annat högintressant från svamparnas rike

https://www.svd.se/underjordens-jattar-bygger-natverk-och-forenar-riken

Ur dagens Understreckare:

Anledningen till att man under antiken gärna avhöll sig från att äta råg var att mjöldrygan hade en dragning till just det sädes­slaget. Mjöldrygeförgiftning kallades i vårt land för dragsiuka medan den på kontinenten gick under beteckningen antoniuseld efter den egyptiske ökeneremiten Antonius (vilken ansågs kunna bota denna hemska sjuka). ”Elden” var ett uttryck för den brinnande smärta som uppstod när extremiteterna svartnade och föll av.

Claviceps purpureas gift är annars mest känt för att leda till ofrivilliga aborter, konvulsioner och att framförallt för att det kan ge ett LSD-­liknande rus.

Svamparna inkorporerades från början i Floras rike och mykologin, studiet av svamparna, uppfattades följaktligen som en självklar botanisk disciplin då ju svamparna betrak­tades som växter. I dag vet vi att detta var ett misstag eftersom svamparna utgör ett eget rike. Dessutom befinner sig svamparna i evolutionär och genetisk mening närmare djuren än växterna. Det har till och med fram­kastats att djuren och svamparna – Animalia och Fungi – kanske i själva verket tillhör samma kungarike.

Den nya kunskapen om svamparna utgör ett av de mest dramatiska skiftena inom modern biologi.

Cambridgebiologen Merlin Sheldrakes högintressanta bok ”Entangled Life” med undertiteln ”How fungi make our worlds, change our minds and shape our futures” (Bodley Head) är långt ifrån någon godmodig vägvisare till lyckan i svampköket. Och efter att ha läst Understreckaren i SvD hoppas jag verkligen att boken snart kommer i svensk översättning. Att svamptrådarna i mykorrhizan vid näringsbrist plötsligt kan förvandlas till rovddjur och börja käka maskar är bara en av anledningarna till varför boken är så efterlängtad. ”Metoderna för att fånga de arma maskarna är rent infernaliska; ­endera kan de konstruera finmaskiga fångstnät av mycel eller nedlägga dem med paralyserande nålstick varefter mycelet växer in genom maskarnas munnar och äter upp dem inifrån.”

Undrar om veganer äter svamp? Hur är det med Quorn? Bloggaren bara undrar…

%d bloggare gillar detta: