Trögfattarföreningen

Eftersom jag inte vill vara elak tänker jag inte försöka koppla medlemskap i denna förening till de ansvariga för den svenska coronastrategin, särskilt inte som jag just har läst ”Gutenberggalaxens nova”.

Renässanshumanisten Erasmus av Rotterdam förmåga att se två sidor födde ett samtal bortom all fanatism – en dröm om ett gränslöst Europa, där kultur och vetenskap knöt nya samband.

Bilden är hämtad från Wikipedia.

När åsikterna gick isär tvingades skilda hypoteser argumentera med varandra. Kombinationen av olika synvinklar kunde (och kan givetvis än idag!!!) föda något annorlunda, i en levande process.

%d bloggare gillar detta: