Har samlivet med fladdermöss ”lärt” sars-cov-19 att hantera feber?


https://www.svd.se/darfor-ar-mutationerna-ett-hot-mot-immuniteten

”Eftersom virus hela tiden förändras för att komma runt de immunförsvar som de möter, kan det ha varit ett långvarigt umgänge med fladdermöss som har tränat sars-cov-19 att motstå feber. Ännu är det oklart vad de pågående mutationerna kan få för konsekvenser för pandemin.”

”Vad händer om man har stor smittspridning i samhället och viruset möter kraftigt ökat motstånd, genom massiva lockdowns? Driver detta fram mer smittsamma varianter som sprids snabbare? Det är svårt att veta säkert, men det förefaller fullt möjligt i vissa situationer, och effekten blir förstås värre om immuniteten är låg i befolkningen.”

”Man kan räkna med att allteftersom immuniteten ökar i befolkningen så kommer selektionstrycket att öka, och varianter som klarar sig undan den uppkomna immuniteten har en fördel.”

”En grundläggande observation är att fladdermöss i stort sett inte tycks bli sjuka av dessa virus. De frodas tillsammans i vad som förefaller vara en högönsklig välmåga, om inte till ömsesidig båtnad så åtminstone utan någon synbarlig stor nackdel för fladdermössen.”

”Feber tycks i många fall vara en del av vårt immunologiska skydd. När fladdermöss flyger ökar ämnesomsättningen väldigt mycket, och deras kroppstemperatur ökar rejält. Kanske är detta en del av deras förmåga att hantera virus? Men kan det dessutom förhålla sig så att virus som kommer från fladdermöss lär sig hantera feber, de muterar och anpassar sig till feber och blir därmed elakare hos människor och andra djur?”

%d bloggare gillar detta: