Många rapporter om svåra biverkningar har handlagts

Enligt Läkemedelsverkets senaste statistik (2021-03-17) har myndigheten nu handlagt 180 rapporter om misstänkta allvarliga biverkningar avseende Astra Zenecas vaccin. Totalt har 209 000 individer fått detta vaccin i Sverige.

Som allvarlig biverkning klassas sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller utgör annan medicinskt viktig händelse.

Dock vet man inte förrän efter en samlad bedömning om händelsen orsakats av läkemedlet eller av några helt andra faktorer.

Min reflexion: Om merparten av dessa 180 anmälningarna skulle kunna kopplas till AstraZenecas vaccin skulle det kunna betyda att nästan en av 1000 vaccinerade riskerar att drabbas av en allvarlig biverkning. En så hög risk skulle aldrig accepteras.

Annons
%d bloggare gillar detta: