Vulkanen i Geldingadalir

Det spekuleras i om det kan röra sig om en sköldvulkan: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sköldvulkan

http://www.islandsbloggen.com/2021/03/utbrott-pa-island-kan-vara-skoldvulkan.html

”Den här magman är mycket het och tunnflytande. Det stadiga magmaflödet indikerar att ingen förändring är på väg. Utbrott i sköldvulkaner kan ofta pågå i många år med stabil aktivitet. Åtminstone 23 sådana utbrott har tidigare ägt rum på Reykjanes.”