Det är viktigt att alla blir vaccinerade, och då räcker det inte med en spruta

Science har en intressant artikel om vad som kan ha orsakat de mutationer som verkar vara smittsammare och eventuellt även dödligare än den typ av sars-cov-2 som har dominerat under pandemin.

https://science.sciencemag.org/content/371/6536/1306

DN avhandlar det Science har att förtälja:

https://www.dn.se/vetenskap/virusvarianter-kan-ha-uppstatt-genom-oforsiktig-behandling/

”Oförsiktig behandling av ett fåtal covidpatienter med nedsatt immunförsvar kan ha drivit fram de virusvarianter som nu håller på att ta över världen. Den slutsatsen dras i en amerikansk analys. Forskarna varnar nu för att slarvig vaccinering kan skapa ytterligare varianter.”

”Genom att behandla covidpatienter som har ett gravt nedsatt immunförsvar med så kallad konvalescentplasma eller monoklonala antikroppar kan vården själva ha selekterat fram och skapat de virusvarianter som nu håller på att ta över världen.”

”Behandlingen dessa patienter fick har inte kunnat kontrollera coronainfektionen fullt ut och då har dessa mutationer uppstått. De har på så sätt blivit framselekterade och har därför en överlevnadsfördel i och med att de kan smita undan antikropparna”

”De amerikanska forskarna varnar också för att en slarvig genomförd vaccinering kan riskera att förvärra situationen: Om man börjar vaccinera brett, men inte lyckas nå tillräckligt många samt inte följer upp patienterna ordentlig så att alla får båda sina sprutor inom rimlig tid då kan de bli infekterade och få en hög virusförökning. Eftersom de har fått en spruta har de ett visst antikroppsskydd, men inte tillräckligt och då finns det en risk att nya virusvarianter kan selekteras fram.”

Min kommentar: Det de amerikanska forskarna varnar för kan liknas vid det som inträffar om man inte fullföljer en ordinerad antibiotikabehandling mot en bakteriell infektion. Vissa bakterier överlever, i värsta fall resistenta mot det antibiotika som har föranlett behandlingen.

%d bloggare gillar detta: