”Vi är inga telefonförsäljare…”

…men glöm inte att 40.000 lidköpingsbor förväntar sig en komplett Strandpromenad.

Gustav Edvinsson och nämnden orkar inte fortsätta att argumentera med de fastighetsägare som inte vill se flanörer och cyklister på sin mark.

Men då borde ju den viktiga del av Strandpromenaden som nu saknas kunna byggas som en gångbro trettio meter ut i Vänern, åtminstone vid passagen av de fastigheter där motståndsfickorna finns!

Bra att vänsterpartiet har lyft frågan. Och det måste gå att hitta en lösning!

Minns detta Gustav Edvinsson: ”Socialdemokratisk politik är att vilja förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och visioner.”(Olof Palme).

Det är verklige hög tid att drömmen om Strandpromenad blir verklighet, givetvis i närtid.

Det är inte precis några villatomter det handlar om, utan ren naturmark.


Kommunledningen är bra på att anordna ”slingor” att köra vid cruisingevent, men de som går eller cyklar vid Vänern får klara sig bäst de kan. (Behovet av att uppehålla sig strandnära och långt från gator och torg är särskilt stort när det är raggarinvasion i staden).

Att sälja in Lidköping som en raggar- och motorkommun har de ansvariga dessvärre varit riktigt duktiga på.