2 T kan göra att man blir orolig av kaffe

Amygdala spelar en viktig roll vid oro och ångest. Det är så att när amygdala aktiveras blir det lättare att minnas vad som har gjort att man känner oro – och var det inträffade. Detta sker i samspel med hippocampus.

Ångest har en komplex genetisk bakgrund. Patologisk ångest har stark ärftlighet. För många typer av ångest ligger ärftligheten runt 50%. Alltså kan åtminstone hälften av risken att drabbas av ångest skyllas på faktorer som styrs av gener, resten beror på miljöfaktorer, upplevelser under barnaåren samt sociala faktorer som tillkommit senare under livet.

Två av de möjliga genvarianterna som predisponerar för ångest (speciellt panik-) är lokaliserade till adenosin A2A-receptorn. Där kan en person ha antingen en cytosin eller en tymin i DNA-kedjan. Dessa platser betecknas 1976C>T och 2592C>T. De som har ärvt T i position 1976 från båda föräldrarna löper större risk att drabbas av ängslan och oro, och det redan om de dricker kaffe i normal omfattning.

Det är till och med så att barn till någon med panikångest löper mycket ökad risk att få ångest efter kaffedrickande, något som styrker den starka genetiska kopplingen.

Kom ihåg att koffeinmolekylen är identisk med teinets molekyl. Några muggar te istället för några koppar kaffe lär således inte minska på det psykiska lidandet.

Hämtat ur Kaffeologi, den bok jag läser för närvarande.