Den kanske mest fantastiska videon från Geldingadalir

Se Aníta Ólafur Jónsdóttirs fantastiska video från vulkanutbrottet: