Doktor Glas, Svarta ballader och En symamsells nattliga äfwentyr

Litteraturbanken ger oss möjlighet att helt utan kostnad ta del av äldre litteratur.

https://litteraturbanken.se

Hjalmar Söderberg, Dan Andersson och Victoria Benedictsson är några av de författare vars verk man kan ta del av.

Lärdagens Understreckare i SvD fördjupar sig i Litteraturbanken, under rubriken: ”Snart går hela 1800-talet att läsa på mobilen”. Och vad jag kan förstå ingår även litteratur från 1900-talets först hälft.

https://www.svd.se/snart-gar-hela-1800-talet-att-lasa-pa-mobilen

”Bryr sig någon om Sophie von Knorring? Några forskare, får man hoppas, och kanske ett fåtal läsare. Ska det talas svensk 1800-talslitteratur handlar det gärna om Strindberg, stor, stormande och död 1912. Han ligger där och blockerar allt som kom före. Det skulle han ha gillat. Även här skuffar han sig in, trots att dagens understreckare faktiskt ska handla om första hälften av seklet, då han inte ens var född.”

”I skrivande stund finns 3 000 verk från tiden utlagda och under de närmaste månaderna kommer ytterligare ett par tusen. Sammanlagt ska omkring 10 000 1800-talsverk läggas ut. Tanken svindlar. Många tryck är förstås korta, men här finns också romaner i flera volymer.”

Lockar inte böcker som Aurora Ljungstedts ”Hin Ondes hus” (1853) och Gustaf Hasselqvists ”En symamsells nattliga äfwentyr”?

%d bloggare gillar detta: