Off label-förskrivning, men aldrig utan SIC!

Termen off label-förskrivning innebär att ett läkemedel förskrivs av läkare till en patient vid en idikation som läkemedlet inte är godkänt för att behandla (de indikationer som inte anges i FASS).

Trots att det saknas vetenskapliga belägg fullt ut borde covid-19-sjuka i vissa fall få kol- och astmamedicinen Symbicort. Både risken för smitta och för allvarlig sjukdom skulle då kunna minskas, anser en grupp svenska läkare.

https://www.svd.se/lakare-astmamedicin-kan-radda-covidpatienter

De här läkarna har uppfattningen att det (i väntan på bevis) går att skriva ut Symbicort till coronapositiva med luftvägssymptom, och följa upp effekten.

Även om denna indikation saknas i Fass och Läkemedelsverket ännu inte har uttalat sig så är detta fullt tillåtet. Det kallas alltså ”off label”-förskrivning.

Varje läkare utövar läkekonsten på sitt eget moraliska och juridiska ansvar och läkarna som rekommenderar Symbicort menar att detta har tillräckligt stöd i både vetenskap beprövad erfarenhet för att vara etiskt försvarbart, speciellt i dagens pandemiläge när sjukvården är hårt överbelastad.

Vid off label-förskrivning måste läkaren ange SIC på receptet, vilket står för ”så är meningen”. Med detta tar läkaren ensam på sig ansvaret för behandlingen.

%d bloggare gillar detta: