Två professorers tankar kring vaccinering mot Covid-19

Klipp ur artikel i dagens Norra Skåne. Artikeln är skriven av journalisten Kristina Höjendal:

Det finns forskare som vill problematisera den rådande strategin där alla uppmanas att vaccinera sig.

Magnus Rasmussen, professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet, har tillsammans med professor Anders Björkman i Läkartidningen uttryckt att vaccination av icke-riskgrupper bara bör göras efter tydliga bedömningar av risken kontra nyttan för den enskilde. Detta eftersom dödligheten i sjukdomen skiljer sig kraftigt åt mellan yngre och äldre, och vissa biverkningar av vaccin kan visa sig först efter längre tid.

Ur ett samhällsperspektiv finns det starka argument för att alla ska vaccinera sig. Ekvationen är lite svårare för den enskilde. Är man över 50 år eller har en riskfaktor så blir svaret alla dagar i veckan att det finns en medicinsk vinst i att vaccinera sig. Är man däremot en ung kvinna utan riskfaktorer så är sannolikt vinsten för egen del liten. I ena vågskålen undviker man en lindrig luftvägsinfektion, i den andra finns en oerhört liten, men ändock, risk, för sidoeffekter av vaccinet, säger Magnus Rasmussen till Norra Skåne.

Från Läkartidningen:

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/01/vaccination-mot-covid-19-ratt-personer-vid-ratt-tillfalle/

Bloggaren tror dock att det är bra att vaccinera alla vuxna men avvakta med barn och ungdomar. Svåra biverkningar skulle kunna dyka upp så småningom. De får inte drabba det uppväxande släktet.

%d bloggare gillar detta: