Bloggaren är less på ”Lischandet”

Jag har för mig att benämningen ”Lisch” uppstod hos unga människor som hade lämnat Lidköping för storstaden. Men helt säker på att det förhöll sig så är jag verkligen inte.

Uttrycket Lisch kan nog för vissa människor komma att förknippas med att vara less på något, och det är ju inte så positivt.

”Upplever en social mur” är rubriken på en av artiklarna i dagens NLT. När ett antal lidköpingsbor kommenterar svårigheterna för ”utsocknes” att känna sig välkomna är det flera av dem som ”Lischar”.

Men vill vi verkligen locka hit välutbildade människor så tror jag att vi måste (och det samfällt) lägga av med ”Lischandet”. Lidköping skall uttalas L I D K Ö P I N G – helst då i alla sammanhang, detta om kommunen verkligen vill vara V Ä L K O M N A N D E, något som kommunen ju gärna utgör sig för att vara.

Lischandet kan ha en repellerande effekt på de som har grundläggande krav på den plats där de vill slå ned sina bopålar.

%d bloggare gillar detta: