Skrattet kan lätt fastna i halsen

Vid Hastings kyrka kan man skåda ut mot Fågelöarna, Skaraborgs första naturminne. Reservatet tillkom redan 1923 – för att skydda Vänerns första skrattmåskoloni.

Men det lätt att hålla sig för skratt när man varseblir de cykelrelaterade markskador som har uppstått på vandringsleden genom Västerplana Storäng. Cykelförbud råder, men till fots är alla välkomna till dessa smått himmelska ängder.

Och glöm inte att slinka in på Klostret! Deras trädgårdslimpa är helt suverän!

%d bloggare gillar detta: