Skottland har satt stopp för vårdens girigbukar

Det här inlägget bygger på en av stor klokskap präglad insändare i dagens Norra Skåne:

Dessvärre har den krassa synen på barn, gamla och sjuka – på människor – även trängt långt in i den offentligt drivna välfärden.

Men varför låter vi oss inte inspireras av Skottland? .

I 15 år hade Skottland ett system (likt det Sverige har idag) där vårdföretagens vinster prioriterades framför patienternas behov. Systemet visade sig vara både ineffektivt och dyrt och därför valde man att avveckla marknadstänkandet inom vården. I gengäld byggde man upp en modell baserad på samarbete i stället för konkurrens. Anställda deltar i de beslut som rör dem och utveckling av vården sker i samverkan mellan personal, medborgare och lokala myndigheter.

Inga politiska partier, inte ens det konservativa Torypartiet, förordar en tillbakagång till en privatiserad och marknadsstyrd vård!