Vi är meritokratins kreatur

Boken ”The Tyranny of Merit” https://www.bokus.com/bok/9780241407592/the-tyranny-of-merit/

SvD fördjupar sig i boken: https://www.svd.se/nar-ska-hogern-overge-foodora-liberalismen

Några klipp ur artikeln i SvD:

Den amerikanske filosofen Michael J Sandels kritiska bok om meritokrati har titeln ”The tyranny of merit”. Den handlar om ett samhälle som påstår sig ha undanröjt alla godtyckliga hinder för människor att stiga i graderna, vilket ger upphov till en självgod hybris hos dem som blir framgångsrika och en förödmjukande känsla av otillräcklighet hos dem som inte når lika långt eller helt sonika slås ut.

Sandels starka kritik mot det meritokratiska projektet bottnar i att det stöper om samhället – från en samfällighet, där medborgare förenar sina krafter för det gemensamma bästa och var och en efter fallenhet, förutsättningar och preferenser hittar sitt sätt att bidra till helheten, till en marknadsplats med tävlingsinriktade konkurrenter, där ett meningsfullt liv främst handlar om att klättra så högt upp på statusstegen som möjligt.

Sandels anser att meritokrati bör bemötas av en vision om det goda samhället och arbetslivet. En vision som lär oss att förstå oss själva främst varken som konkurrenter eller konsumenter, utan som producenter av moraliskt värdefulla varor och tjänster som kan förbättra tillvaron för både oss själva och andra där vi har vår hemvist.

Även Dagens Arena har en bra artikel om nackdelarna med meritokratin:

Klipp ur artikeln i Dagens Arena:

”…pekar Sandel på det problematiska i att meritokratin ger framgångsrika personer legitimitet att se ner på sina mindre framgångsrika medmänniskor, eftersom de kan ta sin framgång som bevis på den egna förträffligheten. Enligt samma logik kan de mindre framgångsrika anses vara förtjänta av sin egen relativa olycka.”

”De framgångsrika hjälper i sin tur sina barn och sina närmaste att erhålla de förmågor och resurser som ger tillträde till makten, och för dem dessutom vidare genetiskt eftersom de i hög grad skaffar barn med varandra.”

Dagens toppskikt föder morgondagens toppskikt i högre utsträckning än någonsin tidigare. Eliten är på väg att bli ärftlig; principerna om ärftlighet och förtjänst förenas alltmer.”

”Elevers olika förutsättningar att lyckas i skolan är ett grundläggande argument mot meritokratin.”

”Vi är meritokratins kreatur.”

”Hittills har vi förblindats av meritokratins löfte och därför inte sett dess hot. Men vi bör vara medvetna om riskerna med ett framgångsideal som innebär att stora delar av befolkningen lämnas i bakvattnet och dessutom talar om för dem att det är deras eget fel.”

”Meritokratins mekanismer kan på sikt slita sönder samhället. Frågan är vad vi gör med den insikten.”

%d bloggare gillar detta: