Om den Läcköväg som föregick Gamla Läckövägen

Om man jämför den Häradsekonomiska kartan (1877-1882) över Tofta, Villa, Lockörn i dåvarande Gösslunda Landskommun med den Ekonomiska kartan över samma område 1961 (då ingående i Norra Kållands Landskommun efter kommunreformen 1952) kan man ana sig till att vägen ut mot Kålland/Kållandsö på 1800-talet (och troligen långt in på 1900-talet) följde nuvarande Kinneviksvägen från Toftabäcken upp till nuvarande Björkvägen. Men sedan fortsatte troligen denna väg ända upp till avfarten till Lockörnsvägen.

Hitta-kartan över en del av samma område (i det som i och med kommunreformen 1971 blev Lidköpings kommun).

Jag vet inte om min teori tål en närmare granskning men det finns tecken i terrängen norr om Björkvägen som kan tyda på att jag är rätt ute.

%d bloggare gillar detta: