SD prohibemus

Möter du en SD-anhängare är det inte osannolikt att denne även är judehatare.

Negativa attityder och föreställningar om judar minskar som väl är i Sverige, visar en ny studie som gjorts på uppdrag av Forum för levande historia.

Den antisemitism som finns är mer utbredd bland SD-sympatisörer och muslimer.