Glöm det där med hönshjärna

I senaste numret av Sveriges Natur kan man läsa om de smarta hönsen. De lever i en rikare värld än vi människor – med fler färger och med ljud och dofter som vi inte kan uppfatta. Hönor lever i stabila sociala grupper, präglade av samarbete och vänskapsrelationer. De har fågelvärldens kanske mest omfattande och nyanserade språk, med mängder av läten för olika situationer.

Hönor kan uppleva komplexa känslor, som glädje och förväntan. De har till och med en tydlig jaguppfattning och kan berätta om saker som den övriga flocken inte känner till. De har även en förmåga att bluffa!

De är betydligt intelligentare än vad man kan tro. De har gott minne, har förmåga att planera och är kapabla till logiska resonemang. Att addera och subtrahera är inget problem, inte ens för små kycklingar.

https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/nytt-ljus-over-honsens-liv/

Hönshjärna har däremot de dumskallar till människor som behandlar kycklingar/hönor illa. Dit hör definitivt de anställda på Kronfågel som har skållat kycklingar levande.