Mer om Biogens Alzheimer-kandidat

Finner vi hos Biostock: https://www.biostock.se/2021/06/kontroversiellt-och-historiskt-godkannande-av-biogens-alzheimer-kandidat/#

Och hos Dagens Medicin: https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/neurologi/usa-godkanner-behandling-av-alzheimer/

Läkartidningen har denna kommentar till godkännandet: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/06/alzheimerlakemedel-godkanns-i-usa/

Läkartidningen om BioArctics kandidat 2020:

”Kliniska studier med humaniserad antikropp BAN2401 inleddes 2010 och kunde genomföras utan några allvarliga biverkningar [63]. En stor fas 2-stu- die med alzheimerpatienter i tidiga stadier avsluta- des i juli 2018 efter att 856 patienter hade deltagit i 18 månader [64]. En dosberoende minskning av Aβ-plack i hjärnan kunde ses efter 18 månader, och av patien- ter som fick den högsta dosen blev 93 procent amylo- id-PET-negativa. Även effekter i likvor kunde påvisas. Värden av P-tau, neurogranin och NFL påverkades alla på ett gynnsamt sätt. Vidare kunde man, efter 18 må- naders behandling, påvisa 26–47 procents minskning i försämringstakten [64]. En fas 3-studie med BAN2401 inleddes under våren 2019 och beräknas vara avslutad år 2022.”

Hela artikeln: https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/EditorialFiles/HM/%5BFZHM%5D/FZHM.pdf