Skomakare Anton skor sig inte på andra

Vår libanesiske skomakare Anton är en mycket skicklig yrkesman. Han är även en vänlig man. Men han borde ha vett att ta bättre betalt för allt det arbete han lägger ner när fixar rill våra skor!