Skräm inte gammalt folk med ert cyklande

Läs Understreckaren i SvD:

”Skräm aldrig gammalt folk genom att i ungdomligt öfvermod rusa tätt intill dem!” Dagens debatt om elsparkcyklar saknar inte paralleller till hur det kunde låta när cykeln slog igenom som fortskaffningsmedel på 1890-talet. 

https://www.svd.se/hatsk-debatt-nar-cykeln-invaderade-stadens-gator

Velocipedhatarna tyckte ofta inte bara illa om cykeln i sig, de såg i den ett uttryck för en tidsanda de ogillade – med kvinnoemancipation, ökad rörlighet, individualism och nedbrytning av gamla normer. Det talades om hysteri, epidemi och massvansinne. ”Huru länge skall dessa hjuljannar få terrorisera oss?”, frågade sig en skribent redan på 1880-talet. ”Velocipedraseriet är en riktig landsplåga”, konstaterade en annan. 

Hållning och ett värdigt uppträdande hos hjulryttaren såg man sällan på den tiden. Hjulridt var synonym med kappridt och att à la kappryttare rusa fram på gatorna, skrämmande folk till höger och venster ansågs fullkomligt på sin plats.” En stående rubrik i pressen under sent 1800-tal var ”Hjulryttarnes framfart”, och det förklenade epitetet ”trilljanne” fick fäste bland allmänheten. Många klagade på att de for fram i parker och på trottoarer på ett störande sätt.

Men det fanns även entusiaster som påpekade att ingen cyklist var alkoholist och att även bostadsfrågan kunde lösas med hjälp av cykeln. Ungdomarna skulle hållas borta från skadliga politiska teorier om de cyklade i stället. Arbetarna kunde köpa billiga tomter långt från städernas centrum då de kunde cykla till jobbet.

Bloggaren vurmar verkligen för cyklandet. Men glöm inte att varna gångtrafikanter!! Det finns ringklockor. Och har ni ingen -skaffa en sådan omedelbart!!! Och använd den för Guds skull, även i Villalia!!!

%d bloggare gillar detta: