Ge regionerna ansvaret för de särskilda boendena

Detta föreslår nio företrädare för Tankesmedjan Vård & Vetenskap.

”Oavsett regeringskonstellation är det dags att skapa tydlighet och säkerställa att bästa tillgängliga medicinska kompetens och kunskap kommer till nytta för de mest sköra äldre. Vi föreslår därför att regionerna får ansvaret för de särskilda boendena för äldre, som bör organiseras under primärvården.”

https://www.svd.se/ge-regionerna-ansvaret-for-aldrevarden

Här är de nio som har tänkt (bloggaren tänker ungefär detsamma):

Jan Nilsson
professor/överläkare, Lunds universitet/ Skånes universitetssjukhus
Ingalill Rahm Hallberg
leg sjuksköterska, professor emerita, Lunds universitet
Ami Hommel
leg sjuksköterska, professor Malmö universitet
Andreas Stomby
ST-läkare i allmänmedicin, Region Jönköpings län. Vetenskaplig sekreterare, Svensk Förening för Allmänmedicin
Stefan Lindgren
professor/överläkare, Lunds universitet/ Skånes universitetssjukhus
Kristina Åkesson
professor/överläkare, Lunds universitet/ Skånes universitetssjukhus
Ingemar Petersson
professor, forskningschef Skånes universitetssjukvård
Hannie Lundgren
verksamhetsutvecklare på Regionalt cancercentrum Syd  
Lars B. Dahlin
professor/överläkare, Lunds universitet/ Skånes universitetssjukhus

%d bloggare gillar detta: