Ett nedslag på Bräddegården

När vi slog oss ned i trädgården på bondgården i Råda mullrade åskan bortanför åsen, men vi höll oss kalla (dvs oförskräckta) med hjälp av glass.