Flugkontroll

Granngården hjälper oss med att fånga in de envetna flugorna som hålls uppe på vinden. Paketet innehåller spiraler med giftfritt men synnerligen kletigt material. Jag fastnade faktiskt själv med händerna i en av spiralerna.

Huruvida Flycontrol även hjälper mot modeflugor framgår inte av beskrivningen, men man kan ju alltid hoppas, inte minst med tanke på klimatet.