Bluffsyndrom

I morgondagens SvD finns det en intressant artikel om imposter syndrom på IDAG-sidan.

Snart kommer chefen på dig! Du är en bluff och saknar kompetens för jobbet!!

Här är några citat ur artikeln:

Människor med bluffsyndrom har svårt att koppla sina prestationer och framgångar till sin kompetens och tror ofta att positiva saker som händer beror på yttre faktorer som tur eller andra personers hjälp.
Samtidigt ser de svårigheter eller motgångar som bevis på sin egen professionella oförmåga eller otillräcklighet.

De som oftast drabbas av bluffsyndromet är kvinnor. De är unga. Och de tillhör inte sällan minoriteter.

Det är oklart hur många som drabbas eftersom bluffsyndrom inte finns med i de officiella diagnossystemen.

Det verkar vara vanligare hos personer som går emot könsbundna förväntningar eller hos personer som väljer andra yrken än vad som är kulturellt förväntat av dem.

Det finns olika studier som visar att det är vanligt att personer med bluffsyndrom är perfektionister som ofta är rädda att göra fel eftersom de ser fel som tecken på brister hos dem själva.

Bluffsyndrom verkar även vara kopplat till låg självkänsla och pessimism. Den del av självkänslan som påverkas hos dessa personer är den vi kallar för självförmåga, den upplevda egna förmågan att hantera en viss situation. Personer som drabbas av detta har ofta en känsla av att andra överskattar deras förmåga att genomföra arbetet.

Känslan kan uppstå och triggas i miljöer eller i relationer där man känner sig mindre värd, obekväm eller där man är en minoritet.

De som drabbas av bluffsyndrom har ofta svårt att ta emot beröm och kan därför lättare drabbas av stress, utmattning och lägre tillfredsställelse på jobbet. På sikt kan själva stressen leda till att de inte orkar längre och således börja prestera sämre. Dessa personer har även större svårigheter att få till en balans mellan privat- och yrkesliv. De arbetar ofta betydligt mer än de egentligen skulle behöva för att döva det ständigt dåliga samvetet.

De drabbade ska försöka se objektivt på vad de faktiskt har åstadkommit och försöka registrera de ansträngningar de gör.

Man har sett att personer som har bra socialt stöd utanför arbetet påverkas mindre av bluffsyndromet än personer som nästan har allt sitt sociala stöd inom arbetet.

%d bloggare gillar detta: