Lars J Eriksson på Norra Skåne har all den klokskap FHM och Regeringen saknar