Hur tänkte politikerna i Lidköping här då?

Att motorintresset är stort bland ledande politiker i Lidköping är välkänt.

Inte minst inser de som föredrar att cykla, promenera och åka lokalbuss att det förhåller sig på detta sätt.

Idag hade vi det tvivelaktiga nöjet att besöka Kartåsens handelsområde (där det bland annat krängs blommor). Men till området finns det varken gång- eller cykelväg och i området saknas trottoarer. Och att tvingas ta sig över vägen mot Filsbäck till fots är inte bara näst intill livsfarligt, det är verkligen helt livsfarligt!!

Är det detta som är hållbarhet à la Lidköping, dvs att förmena invånarna möjligheten att på ett miljövänligt och säkert sätt kunna ta sig till jobb och butiker?

Med all säkerhet finns det en gång- och cykeltunnel i någon framtida plan. Men en sådan skall självklart finnas på plats från dag ett.

Men det var likadant med Änghagen. Gångtunneln kom på plats först långt efter det att handelsområdet var invigt.

Så går det till när motorfolket har makten. Det blir man också varse när man ser den totala massakern som politikerna har drivit igenom avseende Kartåsskogen.

Man blir faktiskt både upprörd och rädd när man väl inser vad våra politiker är kapabla att ta sig för.

Jag är socialdemokrat från födelsen men i Lidköping är det en omöjlighet att stödja detta parti. I nästa (lokal)val röstar jag på liberalerna. Liberalerna är t.ex. det enda parti i Lidköping som vill främja godstrafik på järnväg. De andra vill uppenbarligen ha mängder med långtradare – och massbilism, och stora gäng med motorcyklister.

Det är nästan som när familjen Ford styrde i Detroit under 1920-talet. De köpte upp det fantastiska spårvägsnätet som fanns i staden, och la omedelbart ned hela verksamheten. Alla skulle åka bil, dvs de som tillverkades av Ford.

%d bloggare gillar detta: