FHM får ännu en bredsida av Vetenskapsforum

22 forskare i Vetenskapsforum covid-19: Folkhälsomyndigheten döljer smittspridningen med sin nya rekommendation.

Att sjuka fullvaccinerade utanför sjuk- och äldrevården inte längre rekommenderas att testa sig strider mot rekommendationerna från världshälsoorganisationen WHO att ”testa varje misstänkt fall”.

Det är en anmärkningsvärd åtgärd, som innebär att Sverige i mångt och mycket går tillbaka till den situation som rådde i början av pandemin, då testning i princip bara genomfördes av sjukhusinlagda, trots världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation att ”testa varje misstänkt fall”.

Läs debattartikeln i DN här:

https://www.dn.se/debatt/testa-aven-fullvaccinerade-med-luftvagsinfektion/

%d bloggare gillar detta: