Många i Tröslövsläge trodde på både Gud och Hitler

Minst 60 000 svenskar sympatiserade på något sätt med nazisterna före och under andra världskriget. Tobias Hübinette har namnen på samtliga. 28 000 av dem finns med i hans bok ”Den svenska nationalsocialismen – medlemmar och sympatisörer 1931-45”. Det är den mest omfattande inventeringen av de svenska nazistsympatierna under krigsåren.

https://www.svd.se/omstridd-bok-pekar-ut-svenska-nazister

Hans kartläggning visar att det sannolikt var ännu fler som figurerade i nazistiska sammanhang, sannolikt uppemot 100 000.

Det är en kontroversiell bok. Här finns en rad kända namn med: adelsmän, framgångsrika företagare, riksdagsmän från olika läger, forskare, professorer och konstnärer. Men också vanligt folk som öppet valde att visa sitt nationalsocialistiska själsfrändskap.

Kartläggningen bygger på öppet materiel, funnet i undangömda svenska arkiv. Det handlar bland annat om gamla medlemsmatriklar i landets sju största nazist- och fascistpartier.
Men där finns också jul- och nyårshälsningar som partierna införde i olika tidskrifter och där många av de nu namngivna personerna finns med. Annonserna publicerades för att visa styrka, men också för att stärka partikassan.

De utpekade visste ju att Säpo kopierade matriklar och annonser och att de skulle bli registrerade. Hübinette förnekar inte att hela boken är en provokation, att han utmanar den svenska glömskan och partiella historielösheten.

Så här uttryckte han sig inför publiceringen 2002: Jag förstår att många kommer att bli förkrossade av att få sitt familjenamn nedsolkat. Men förhoppningsvis kommer det att leda till att folk börjar prata om vad som hände. Att myten om den svenska oskulden, som vi fått serverad i skolan, nu kan avlivas.

Nu har jag beställt boken, för andra gången. I samband med psykiskt illabefinnande för fyra år sedan slängde jag exemplar nummer ett på tippen.

Men samtidigt är det bra att ha boken i bokhyllan, bl.a. för att se om ”brunheten” går i arv i somliga släkter. Min absoluta övertygelse är att det förhåller sig på det sättet och när en nazianstucken ”kommer ut” kommer boken väl till pass.

Att verka i Torgny Segerstedts anda är en plikt för alla normalt funtade människor. Han har ansetts vara en av de mest betydande antinazistiska publicisterna under andra världskriget; vissa av hans artiklar lästes upp i engelsk radio samma dag som de publicerats och i Norge betraktades han som en folkhjälte.

Gustav von Platen var inte lika begeistrad över boken:

https://www.svd.se/karaktarsmord-pa-doda-svenskar

Men det här gick tydligen hem:

”Betydligt bättre insyn har Hübinette i den kyrkliga nazism, som härjade på Västkusten; det var en kyrkoherde i Säve vid namn Ivar Rhedin, som med Göteborgs Stiftstidning som organ etablerade sig bland den schartauanskt troende befolkningen. I valet 1932 fick partiet nästan 9 000 röster.
I en del små byar ledde denna fromma nazigalenskap till politiska folkvandringar; i fiskeläget Träslövsläge nära Varberg anslöt sig till exempel med ortens präst i spetsen stora delar av församlingen till Hitlers lära; kyrkovärden och lärarinnan, en husägare och inte mindre än 29 fiskare, 27 hustrur plus en änkefru och en hemmadotter. De trodde alla, både på Gud och på Hitler.”

%d bloggare gillar detta: