Risken är stor att det är dödspatrullen som knackar på

Personalen har skydd av grundlagen vad gäller rätten att tacka nej till vaccination, men finns det verkligen inga lagar som skyddar den vårdbehövande?

Ur dagens Norra Skåne:


Patiensäkerhetslagens 3:e kapitel:

2 §   Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas.

Min kommentar:

Att som vårdbehövande bli smittad av ovaccinerad personal inom sjukvården eller äldrevården är givetvis en vårdskada. Det är således vårdgivarens förbannade plikt att se till så att ingen ovaccinerad (covid-19 och säsongsinfluensa) sticker in näsan hos patienten/vårdtagaren.

Och därmed basta!

%d bloggare gillar detta: