Massdöden på Vipeholm

Kulturprogrammet Sverige hade ett inslag om Vipeholmsanstalten nu ikväll.

Det framgick bl.a. att den mer eller mindre passiva eutanasin på anstalten var särskilt vanligt förekommande under de år då gaskamrarna i Auschwitz gick för högtryck.

Det är inte svårt att begripa varför det förhöll sig på det sättet.

Hugo Fröderberg var chef över Vipeholm. I efterlämnade papper ifrågasatte överläkaren sina patienters rätt att leva och skriver ”att passiv eutanasi är berättigad”.

På Vipeholmsanstalten delades patienterna in i sju olika kategorier och de som ansågs mest funktionsnedsatta kallades ”nollor”. Enligt Hugo Fröderberg var dessa människor ”biologiskt sett lägre stående än flertalet djurarter”. Om dem skrev han också att ”de står rena monstra nära”.

Det är inte att undra på att man blir förbannad när någon kommer ut som Sverigedemokrat.

https://www.svd.se/massdoden-i-lund-en-historisk-skandal

Monstret på Vipeholm var ingen annan än chefen.

%d bloggare gillar detta: