Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure 

https://www.dn.se/insidan/att-bli-mamma-ar-som-att-ga-igenom-puberteten-igen/

Vad som händer fysiskt med kroppen när man blir gravid är väl dokumenterat, men vad som händer i hjärnan är mindre känt. Forskning visar att hjärnan förändras lika mycket efter en graviditet som när man går igenom puberteten. Vad betyder detta för nyblivna mammor? DN:s Emma Martinez Arpstrand söker svaren.

Hämtat ur artikeln i DN:

I nio år scannade doktor Erika Barba-Müller och hennes kollegor vid Barcelonas Autonoma Universitet hjärnorna på kvinnor innan de blev gravida, under graviditeten och efter förlossningen. De jämförde bilderna med en kontrollgrupp av kvinnor som inte hade fött några barn.

Länk till Nature: https://www.nature.com/articles/nn.4458

Vi fann att kvinnorna som hade fött barn hade förändringar i sin hjärnstruktur jämfört med kontrollgruppen. Det gäller främst minskningar av hjärnans gråa substans. Det vi såg var att skadade synapser rensades bort och de som blev kvar specialiseras, säger Erika Barba-Müller.

Vi tror att det här betyder att hjärnan anpassas till utmaningarna som moderskapet medför och gör att mamman lättare kan förstå och ta hand om sitt barn. Liknande förändringar har man sett i hjärnan hos andra däggdjur.

När Erika Barba-Müller och hennes team scannade mammornas hjärna två år efter förlossning var förändringen i hjärnan kvarstående, förutom i hippocampus, som har med minnet att göra, där den grå massan hade återhämtat sig lite. Om förändringarna i hjärnan är bestående efter två år är i dag oklart.

Precis som Alexandra Sacks tycker Erika Barba-Müller att övergången till moderskap går att likna vid puberteten. Enligt henne finns det fem gemensamma nämnare; en ökning av hormoner, att den grå massan i hjärnan minskar, personligheten förändras, att de kognitiva egenskaperna utvecklas men också att under båda perioderna är personen mentalt sårbar.

Bloggaren oroar sig: Minskning av grå substans. Det låter inte som någon höjdare.

%d bloggare gillar detta: