Dryga 90% av plasten återanvänds inte. Den går istället rakt in fjärrvärmeverkens ugnar.

I Lidköping har vi äntligen (långt senare än många andra kommuner) börjat ta hand om matavfallet – för att utvinna gas och (kanske allra viktigast) för att kunna återföra fosfor till våra åkrar.

https://fof.se/tidning/2010/4/artikel/nar-fosforn-sinar-blir-det-svalt

I vår bostadsrättsförening infördes matavfallshanteringen så sent som nu i lördags.

Men i DN läser jag en artikel med dystert innehåll. Av all den plast vi använder i landet återanvänds inte ens 10%. Resten eldas upp i våra fjärrvärmeverk och ger därvid upphov till enorma utsläpp av växthusgaser.

https://www.dn.se/vetenskap/sopeldning-av-plast-varmer-svenskarna-om-vintern/

%d bloggare gillar detta: