Bli en mästare på small talk

För många känns småprat tråkigt och förutsägbart. Problemet är att vi inte inser att varje svar vi får är en möjlighet att komma vidare.

Hämtat ur fredagens Idag-sida i SvD

https://www.svd.se/speglingstricket–sa-far-du-framling-att-oppna-sig

En slentrianmässig interaktion kan med några enkla grepp bli meningsfull. Ett ”hur är det?”, behöver till exempel inte få ett automatiskt ”bra” till svar.
Ett lite annorlunda svar är exempelvis att svara med en siffra: ”I dag är det nog en sjua.” (Bloggaren skulle kanske svara ”långt ifrån hundra”). Resultatet blir ofta att även motparten svarar med en siffra – och samtalet är igång. Man kommer snabbt till ett varför. Plötsligt har du fått folk att säga något om vad som händer i deras liv och hur de känner sig.

Att starta samtal med ett påstående i stället för en fråga är effektivt, anser hon – framför allt när det handlar om att närma sig någon okänd. Frågor kan nämligen ibland göra människor misstänksamma.

Exempel på bra small talk – inledningar: Jag är sjukt kaffesugen. Vilka snygga glasögon du har! Oj vilken lång kö!

För att ta ett samtal från ytligt till meningsfullt finns olika tekniker. Det viktigaste är genuin nyfikenhet. Se inte ett svar som slutet, utan som en öppning till ett vidare samtal.

Att fördjupa samtal handlar mycket om att verkligen lyssna och inse vad man egentligen frågar när man ställer en fråga. Frågor som kopplar till den andra personens erfarenheter, tankar och känslor är riktigt bra.

En teknik som hjälper människor att öppna sig är det som kallas spegling. Det går ut på att du upprepar delar av det personen har sagt. På en kommentar som ”jag vill vandra i bergen”, kan du svara ”vandra, det är verkligen …”.
Dels visar det att du lyssnar, dels öppnar du upp för ett fortsatt samtal.

Hur vi ser på oss själva påverkar vårt beteende och våra samtal på en mängd sätt. Ibland har vi den där inre rösten som säger åt oss att vi är tråkiga eller inte duger. Det kanske gör att jag väljer att aldrig påbörja en interaktion.
Också hur jag ser på motparten påverkar. Jag kanske inte ens bemödar mig med att prata med en viss person för att jag tror vissa saker om hen.

%d bloggare gillar detta: