Tacka vet jag Hemvärnet!!

Mängder av svenskar har sökt sig till Hemvärnet den senaste månaden.
Hemvärnet har de senaste åren fått en allt viktigare roll i det svenska försvaret. Men byt gärna namn! I folks medvetande förknippas Hemvärnet ofta med ett gäng gubbar som har bunkrat upp med väl mycket starkvaror.

Men detta är den nya verkligheten:

ETT MODERNARE OCH VASSARE HEMVÄRN

Hemvärnet utvecklas hela tiden. Utrustningen blir mer avancerad, medelåldern sjunker och kraven ökar. Nya förband utbildas med nya förmågor. Hemvärnets underrättelsekompanier har till uppgift att inhämta information genom spaning och ytövervakning. De understöds av hemvärnets flyggrupper. Hemvärnsbataljoner med marina uppgifter verkar längs Sveriges kuster och skärgårdar. Andra nya specialistförband är CBRN-plutoner. som hanterar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser, trafikplutoner och pionjärplutoner (ingenjörförband). Utöver detta har hemvärnet även 25 musikkårer. Totalt omfattar hemvärnsförbanden cirka 22 300 män och kvinnor över hela landet.

https://www.forsvarsmakten.se/hemvarnet

Fotot nedan kommer från Bohusläns (Digitala) Museum

Mitt förslag är Basförsvaret. Nationella skyddsstyrkorna är ett annat förslag. Det används faktiskt redan men då som ett tillägg till Hemvärnet.

Kvinnor välkomnas givetvis i Hemvärnet. Undrar om män är lika välkomna i Svenska Lottakåren…

https://www.svenskalottakaren.se

Icke sa Nicke! Det är inte männen: Alla kvinnor, oavsett ålder, som är folkbokförda i Sverige kan bli medlem, bli lotta. Om du känner att du vill göra en insats för ett tryggare och säkrare samhälle har du hittat rätt.

%d bloggare gillar detta: