Lockörnskanalen

Det har grävts en kanal vid Lockörns fiskehamn. Syftet är okänt men det som har timat skulle kunna hänga ihop med de miljöåtgärder som Lidköpings kommun har ålagts att göra som kompensation för den natur som förstörs när en ny strand anläggs vid Småbåtshamnen. Bl.a. skall det bli en stor blomsteräng på den gamla bandygrytan vid Lockörn och på den stora gräsytan vid Vänern nära Vattenverket skall det anläggas en liten sjö.

Först ett foto som togs av en kompis igår:

Och nu några egenhändigt tagna foton från idag. Första fotot är mot öster (Vänern), det andra åt väster (Kyrkans Gård).

%d bloggare gillar detta: