En Rysk roulette som kan få Putin att darra på manschetten

Vi har alla vuxit upp med föreställningen att ett kärnvapenkrig mellan stormakterna skulle radera ut hela mänskligheten. Sprängkraften skulle vida överstiga den som skulle vara förenlig med fortsatt mänskligt liv på Jorden.

Men nu plötsligt – efter att vi har blivit itutade detta av politiker och vetenskapsmän sedan slutet på 50-talet – börjar alla som anser sig hänga med i svängarna (dvs förståsigpåarna) säga att så är inte fallet. Förödelsen blir visserligen som en efter en fullträff av en kilometertjock asteroid, men inte total.

Så här svarar FOI i dagsläget: Det har sagts att det finns kärnvapen med en sprängkraft som kan förstöra Jorden många gånger om. Finns något kvar av mänskligheten efter ett fullt kärnvapenkrig?

”Svårt att spekulera i. Ryssland har 1 500 strategiska stridsspetsar, USA ungefär lika många. De skulle kunna skapa en oerhörd förödelse, speciellt om det riktas mot städer. Mänskligheten skulle nog överleva, frågan är under vilka omständigheter. Exempelvis har det spekulerats om risk för så kallad kärnvapenvinter, där bränder och rök från sprängningarna stoppar inflödet av värme och ljus.”.

Det är frågan om detta är bra eller dåligt. Putin kanske tänker att han överlever i bunkern i Uralbergen. Det vore bättre att knapptryckare Putin visste att det skulle vara detsamma som att spela rysk roulette, med 6 kulor i magasinet.

%d bloggare gillar detta: