Fullmaktslagarna ger regeringen full makt över oss medborgare. Hundar och hästar utgör inget undantag.

https://www.svd.se/det-har-kravs-av-dig-om-kriget-skulle-komma

Hämtat ur artikeln i SvD:

Att utlysa det som på fackspråk heter skärpt eller högsta beredskap kräver ett regeringsbeslut. Ett sådant beslut förändrar maktfördelningen i hela landet. Beslutsvägarna kortas. Regeringen kan under vissa förhållanden överta en del av riksdagens makt.

En beredskapshöjning kan liknas vid att regeringen får en helt ny verktygslåda, med skarpare och kraftigare verktyg än man annars har. Framförallt finns där en uppsättning fullmaktslagar som inte kan användas annars.

Om höjd beredskap införs får regeringen mandat att välja vilka fullmaktslagar som ska användas. Saknas det personal inom en viktig samhällssektor kan tjänsteplikt införas. Behövs det maskiner, bilar, lagerlokaler eller drivmedel kan regeringen istället fatta beslut om att förfogandelagen ska börja gälla. Uppstår det matbrist finns ransoneringslagen. Krigshandelslagen begränsar vilka varor som får importeras eller exporteras, och lagen om undanforsling och förstöring tillåter förstörelse av värdefull egendom som annars kan falla i främmande makts händer.

Allmän tjänsteplikt hör till de åtgärder som kan få störst inverkan i mångas vardag. Få är medvetna om att den fullmaktslagen finns, den har aldrig använts. Arbetsförmedlingen kan då anvisa arbete. Alla mellan 16 och 70 måste ställa upp. Vem som handplockas avgör således Arbetsförmedlingen och staten kan tvinga dig att gå till jobbet och straffa dig om du stannar hemma. 

Förfogandelagen innebär att staten kan ta din bil om totalförsvaret behöver den. Har du lagt mycket pengar på en stor fyrhjulsdriven stadsjeep med extra lastutrymme? Då ökar antagligen sannolikheten för att den kan behövas. Både hundar och hästar kan beslagtas vid behov. Det är totalförsvarets behov som styr, inte individens.

%d bloggare gillar detta: