Över 90% av alla läkemedel är persistenta

Dvs, de har en i praktiken obegränsad hållbarhet.

Vi kan sammanfatta med att nästan alla läkemedel är ovanligt stabila substanser, med mycket lång hållbarhet.

En artikel i tidskriften Dagens Medicin 2012 beskriver en amerikansk undersökning av ett antal läkemedel där mellan 28 och 40 år passerats efter bästföredatum. Det konstaterades att majoriteten av medlen fortfarande var fullt användbara.

Det pågår en omfattande kapitalförstöring i vårt land i form av kasserande av oerhörda mängder läkemedel på grund av att deras angivna utgångsdatum har passerats, vanligen två till tre år efter tillverkning.

Ändå fortsätter denna dårskap år efter år. Varför? Jo, man testar preparaten efter godtyckliga tidpunkter, till exempel två eller fem år och konstaterar att de då har samma egenskaper som vid tillverkningen. Men hade de istället testats efter sju – eller sjuttio – år hade resultatet för de flesta preparat blivit detsamma

När artikeln ”Stoppa huvudlös förstöring av läkemedel” på SvD Debatt hamnar på svd.se kommer jag att lägga ut en länk till denna.

Och nu kom den: https://www.svd.se/a/oWa1O0/sven-ahnlund-stoppa-huvudlos-forstoring-av-lakemedel

Annons
%d bloggare gillar detta: