Under strecket om ånger – bättre göra brott på brott?

Tillfälliga sexuella förbindelser ångras mer av kvinnor än av män, medan att ha avstått från ett one night stand föder mer ånger hos män än hos kvinnor!!!

Boken ”The power of regret” undersöker ångrandets funktion i våra liv.

https://www.svd.se/a/ML8GqR/sag-mig-vad-du-angrar-och-jag-ska-saga-dig-vem-du-ar

Ytterligare ett citat ur Understreckaren:

Att synen på ånger rymmer många aspekter illustrerades av finansmannen Mats Qviberg när han i en radio­intervju fick frågan om det var något han ångrade i samband med HQ Bank-kraschen 2010.

En smula överraskande svarade han med att citera sin mor: ”Att ångra är den feges lott, bättre göra brott på brott.”

%d bloggare gillar detta: