Den mörka triaden. Om medfödd ondska.

”De flesta av oss tycks vara förmögna att skada andra i vissa situationer. Men många personlighets­drag, som känslokyla och empati är till stor del genetiska. Vissa föds ondare än andra.”

https://www.svd.se/a/343JAM/forskarna-eniga-vissa-fods-ondare-an-andra

Hämtat ur artikeln i SvD:

De mörka karaktärsdragen kan delas upp i tre grupper: psykopati, machiavellism och narcissism – den mörka triaden. De tre skiljer sig åt, men anses ha flera gemensamma drag: känslokyla och manipulativa tendenser, i kombination med låg grad av empati.

Det psykopatiska draget kännetecknas dessutom av impulsivitet och vårdslöshet. Den med starka psykopatiska drag känner inte rädsla eller oro, tar gärna höga risker.

Det machiavellistiska, som fått namnet av Niccolò Machiavellis 1500-talsbok Fursten, handlar om att vara cynisk, manipulativ och strategiskt planerande.

Det narcissistiska draget präglas av självupptagenhet och överdrivet höga tankar om sin person, en känsla av att det som gäller för andra, gäller inte för mig.

När Vladimir Putin bjöd in Angela Merkel till ett möte för ett antal år sedan, lät han en stor hund gå fritt i rummet – trots att, eller eftersom, Angela Merkel varit öppen med sin hundfobi. Det säger något om Vladimir Putins personlighet.

I en studie från 2020 (The peculiar personality of strongmen: comparing the Big Five and Dark Triad traits of autocrats and non-autocrats) analyserade forskare, med hjälp av drygt 1800 expert­bedöm­ningar, 157 världsledares personligheter – inklusive 14 auktoritära, extremkonservativa ledare som i studien benämns ”strong men”, som Vladimir Putin, Jair Bolsonaro, Donald Trump och Viktor Orbán. Analysen visar att de 14 har flera gemensamma personlighetsdrag. 

Alla 14 var mer extroverta än snittet – men mindre tillmötesgående (agreeablenes). Men det intressanta trädde fram när forskarna fördjupade sig i deras mörka drag. Samtliga fick höga poäng på just den mörka triaden.

Vladimir Putin hörde till dem som fick högst poäng på narcissism – en cocktail av känslokyla, manipulativa tendenser, bristande empati och höga tankar om sig själv.

Länk till studien:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2474736X.2019.1707697

Annons
%d bloggare gillar detta: