För många sverigedemokrater är hen en symbol för en oönskad samhällsutveckling

https://spraktidningen.se/2022/04/pressmeddelande-sarskrivningar-och-hen-irriterar-mest-i-svenskan/

Svenska språkets främsta irritationskällor:
1. Felaktiga särskrivningar: 22 procent
1. Det könsneutrala pronomenet hen: 22 procent
3. Onödiga engelska lånord: 15 procent
4. Användning av ord som lappzigenareindian och eskimå: 8 procent
5. Fel på de och dem: 7 procent
6. Fel på var och vart: 2 procent

Irriterar mig inte på något: 12 procent
Irriterar mig främst på andra saker: 9 procent
Vet ej: 2 procent

För bloggaren är förekomsten av sverigedemokrater en symbol för en oönskad samhällsutveckling.

Även i Gustav Vasas bibel, som utkom 1541, fanns mängder av särskrivningar även om hopskrivning var vanligare. En av översättarna var sannolikt Olaus Petri, som vid den här tiden bland annat skrev om affgudha dyrkan i stället för – med moderniserad stavning – avgudadyrkan och bonda kyrkian i stället för bondekyrkan.

https://spraktidningen.se/2022/04/spraket-som-stor-mest/

SVERIGEDEMOKRATERNAS SYMPATISÖRER sticker ut på flera sätt. Inte en enda uppger att bruket av ord som indian, eskimå, zigenare och lapp – som språkvården i dag stämplar som nedsättande – är särskilt besvärande. Men de gillar inte när man kallar dem för deras rätta namn. https://expo.se/fakta/wiki/sverigedemokraterna-sd

Fel på var och vart irriterar mest de över 65. Det stämmer utmärkt på bloggarparet.

Annons
%d bloggare gillar detta: