Den fascistoide filosofen Aleksandr Dugin beskrivs som Putins chefsideolog och hjärna

I lördagens SvD gästar Magnus Ljunggren, professor emeritus i rysk litteratur, tidningens ledarsida.

Rubriken är ”Putin följer den fascistoides föreskrifter”.

https://www.svd.se/a/L57jex/magnus-ljunggren-putin-foljer-den-fascistoides-foreskrifter

Några klipp ur den intressanta ledaren:

Den fascistoide filosofen Aleksandr Dugin har kallats Putins chefsideolog. I 20 år var Dugin nazist. Under 1980-talet hade han formats i en underjordisk nazigrupp som kallades ”Svarta SS-Orden”. När Sovjetunionen föll samman såg han det som den stora uppgiften att resa Ryssland ur sammanbrottets förnedring och bidra till restaurationen av vad han kallade ett ”eurosovjetiskt” imperium. För det ändamålet startade han tidskriften Element, i nära kontakt med västeuropeiska högerextremister.

1993 for Dugin till Malaga och intervjuade den 97-årige belgiske SS-veteranen Léon Degrelle. Denne hade känt Hitler och dekorerats av honom. Det bör ha varit ett stort ögonblick för den unge nazisten.

Under 1990-talet sprutade Dugin ur sig böcker, framför allt kring den ”meta-fysiska” konflikten mellan en genuin eurasisk fastlandskultur (med ett återuppståndet Ryssland som frälsare) och en illasinnad amerikansk havscivilisation, utan rötter och mylla.

SS var fortfarande den uttalade förebilden: en ”intellektuell oas”, Heinrich Himmlers ”vetenskapliga laboratorium”.

Med Vladimir Putins makttillträde vid millennieskiftet valde Dugin en ny strategi. Han tonade hädanefter i sitt skrivande ner alla nazireferenser och upphörde med att åberopa SS.

Den olagliga annekteringen av Krim och de båda ”folkrepublikernas” utbrytning i Donetsk och Luhansk utlöste kriget mellan Ryssland och Ukraina. Nationalisterna yrade om de lösgjorda områdena som ”Novorossija” (Det nya Ryssland). Dugin såg till att ge skeendet apokalyptiska dimensioner. Det sades vara början till det mäktiga kontinentala befrielsekrig mot det ”atlantiska” USA som han en gång hade tecknat konturerna av i Element. Donetskrepubliken utgjorde ”historiens själva epicentrum”.

Dugin: ”Det är våra bröder som skapar en ny tid – ryssarna i sydöst. Deras handlingar, beslutsamhet, vilja och mod är i historiens ljus av oskattbart värde. Det är de som nu inte bara försvarar utan räddar Ryssland.”

Ukrainarna var bastarder som hade ”krälat upp ur hål i marken” – deras ondskefulla ”angrepp” mot Ryssland legitimerade ett ”folkmord”.

Dugins stående uppmaning blev: ”Döda, döda, döda!” Han varnade för återhållsamhet: ”Om Putin inte slår till i hela Ukraina inträffar kaos.” / ”Ett totalt väpnat uppror är nödvändigt över hela landet.” / ”Putin, inta Kiev!”

I februari 2022 var stunden kommen. Putin invaderade, och Dugin jublade. Äntligen kunde Dugin pusta ut: Snart ska Donetsk, det historiska epicentret, befrias och därefter hela Ukraina.

Putin tycks hela tiden har rört sig i närheten av det program som den fascistoide Dugin har föreskrivit Ryssland. Putins återkommande hotfulla utfall förfaller eka av de duginska slagorden, när han varnar för förrädare, insekter som ”måste spottas ut”, när han avfärdar västkulturen som dekadent genderfixerad, när han förmenar Ukraina rätten att överhuvud kallas nation.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin


%d bloggare gillar detta: