”Intensivt föräldraskap” är inte bra, betydligt bättre är ”tillräckligt bra föräldraskap”

Intressant artikel i SvD:

https://www.svd.se/a/V97aX6/foraldramodellen-som-far-oss-att-ga-in-i-vaggen

Citat ur artikeln:

Intensivt föräldraskap” – den dominerande modellen inom modern barnuppfostran i USA – är lite som rökning: forskning visar att det är ohälsosamt, men att beroendet kan vara svårt att bryta.

Intensivt föräldraskap – det är när mammor och pappor överanstränger sig och lägger mängder med tid och pengar på att styra sina barns liv i hopp om att maximera deras framtida framgång.”

Intensivt föräldraskap är även lite nedsättande benämnt: att vara curling­förälder, helikopterförälder, bulldozerförälder eller snöplogsförälder,

”En myckenhet av forskning visar att ett intensivt föräldraskap främst bränner ut föräldrarna, samtidigt som det försämrar barnens kompetens och mentala hälsa.”

Att röra sig bort från ett intensivt föräldraskap kräver också en kultur där föräldrarnas behov väger tyngre än barnens optimering. Vi måste normalisera att inte lägga till mer och mer, inklusive tid och utgifter, till våra scheman – som till exempel att inte ägna timmar åt att göra klart barnens läxor, med eller åt dem.”

Ångestdrivet intensivt föräldraskap har pekats ut som en av orsakerna till den växande psykiska ohälsan hos unga.”

Att slippa intensivt föräldraskap” ger både föräldrar och deras barn möjlighet att leva ett hälsosammare liv.”

”Medan intensivt föräldraskap är som att vara snickare och hamra på barnen så att de passar i en särskild form, så ägnar sig ”odlande” föräldrar åt att skapa ”kärlek, trygghet och stabilitet”, där deras barn kan växa upp, på ibland oförutsägbara sätt.”

Tillräckligt bra förälder” betyder inte medioker eller likgiltig (det finns ”inte-tillräckligt-bra” föräldrar också), men man måste inse att det finns en gräns där försök till vidare utveckling gör mer skada än nytta. Om barn ges rimliga villkor och mycket kärlek finns det många sätt på vilka man kan få en lycklig barndom och växa upp till friska, hederliga och framgångsrika vuxna.”

Annons
%d bloggare gillar detta: